Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đó là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn đối với nước Nga – chế độ Nga hoàng chuyên chế thống trị

Đó là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn đối với nước Nga – chế độ Nga hoàng chuyên chế thống trị

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đó là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn đối với nước Nga – chế độ Nga hoàng chuyên chế thống trị nhân dân từ bao đời nay đã bị sụp đổ chỉ trong vòng 8 ngày”. Câu nói trên của Lê-nin nói về sự kiện nào?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Câu nói trên của Lê-nin nói về sự kiện Cách mạng tháng Hai (1917) ở Nga. Cách mạng tháng Hai năm 1917 đã mang lại kết quả lớn nhất là: lật đổ chế độ chuyên chế Nga hoàng thống trị nhân dân Nga suốt thời gian dài.

Chọn: C

Ý kiến của bạn