Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đồ thị hàm số y = 2x + 1x - 1 có đường tiệm cận đứng là:

Đồ thị hàm số y = 2x + 1x - 1 có đường tiệm cận đứng là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đồ thị hàm số (y = frac{{2x + 1}}{{x - 1}}) có đường tiệm cận đứng là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đồ thị hàm số (y = frac{{2x + 1}}{{x - 1}}) có đường tiệm cận đứng là (x = 1).

Chọn B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn