Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đoạn văn sau đây được Nguyễn Ái Quốc trình bày trong “Nếu k

Đoạn văn sau đây được Nguyễn Ái Quốc trình bày trong “Nếu k

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đoạn văn sau đây được Nguyễn Ái Quốc trình bày trong

Nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năm sau cũng không đòi được”.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn