Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Dưới ảnh hưởng của cuộc cách mạng Cuba phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh chủ yếu diễn ra dướ

Dưới ảnh hưởng của cuộc cách mạng Cuba phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh chủ yếu diễn ra dướ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dưới ảnh hưởng của cuộc cách mạng Cuba, phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh chủ yếu diễn ra dưới hình thức nào?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Cách mạng Cuba được như “lá cờ đầu” thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh của nhân dân Mĩ Latinh từ những năm 60 – 70 của thế kỉ XX. Đặc biệt, cao trào đấu tranh vũ trang nổ ra mạnh mẽ đã biến Mĩ Latinh thành “Lục địa bùng cháy”. Kết quả là chính quyền độc tài ở nhiều nước Mĩ Latinh đã bị lật đổ, các chính phủ dân tộc dân chủ được thiết lập.

Chọn: D

Ý kiến của bạn