Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đường cong ở hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào sau đây? <

Đường cong ở hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào sau đây? <

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đường cong ở hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào sau đây?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Cách giải:

Đồ thị hàm số đã cho là đồ thị của hàm đa thức bậc bốn trùng phương, có dạng (y = a{x^4} + b{x^2} + c). Loại đáp án B.

+) Do (mathop {lim }limits_{x to  + infty } y =  + infty  Rightarrow a > 0 Rightarrow ) Loại đáp án A.

+) Đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị nên loại đáp án D do đáp án D có: (y' = 4{x^2} + 8x = 0 Leftrightarrow 4xleft( {{x^2} + 2} right) = 0 Leftrightarrow x = 0)

 nên hàm số chỉ có 1 điểm cực trị.

Chọn C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn