Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giá trị căn [7]5 căn [5]5 căn [3]5 viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là

Giá trị căn [7]5 căn [5]5 căn [3]5 viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giá trị (sqrt[7]{{5sqrt[5]{{5sqrt[3]{5}}}}}) viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(sqrt[7]{{5sqrt[5]{{5sqrt[3]{5}}}}} = sqrt[7]{{5sqrt[5]{{{{5.5}^{dfrac{1}{3}}}}}}} = sqrt[7]{{5sqrt[5]{{{5^{dfrac{4}{3}}}}}}} = sqrt[7]{{{{5.5}^{dfrac{4}{{15}}}}}} = sqrt[7]{{{5^{dfrac{{19}}{{15}}}}}} = {5^{dfrac{{19}}{{105}}}}).

Chọn: C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn