Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giá trị nào của k thì hàm số y = (k – 1)x + k – 2 nghịch biế

Giá trị nào của k thì hàm số y = (k – 1)x + k – 2 nghịch biế

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giá trị nào của k thì hàm số y = (k – 1)x + k – 2 nghịch biến trên tập xác định của hàm số.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

k < 1

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn