Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giải hệ phương trình khi a = - 2.

Giải hệ phương trình khi a = - 2.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giải hệ phương trình khi a = - 2.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Khi a = 2 hệ trở thành   có nghiệm (; )

Ý kiến của bạn