Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai bể trầm tích có trữ lượng dầu khí lớn nhất nước ta là

Hai bể trầm tích có trữ lượng dầu khí lớn nhất nước ta là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai bể trầm tích có trữ lượng dầu khí lớn nhất nước ta là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn