Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hai cường quốc Liên Xô và Mĩ nhanh chóng chuyển từ liên minh chống phát xít sang tình trạng mâu thuẫ

Hai cường quốc Liên Xô và Mĩ nhanh chóng chuyển từ liên minh chống phát xít sang tình trạng mâu thuẫ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai cường quốc Liên Xô và Mĩ nhanh chóng chuyển từ liên minh chống phát xít sang tình trạng mâu thuẫn, đối đầu gay gắt sau năm 1945 xuất phát từ nguyên nhân sâu xa nào?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Xuất phát từ nguyên nhân sâu xa là sự đối lập về mục tiêu và chiến lược nên hai cường quốc Mĩ và Liên Xô chuyển từ liên minh chống phát xít sang tình trạng mâu thuẫn, đối đầu gay gắt sau năm 1945. Cụ thể:

- Liên Xô chủ trương duy trì hòa bình và an ninh thế giới, bảo vệ thành quả của chủ nghĩa xã hội, ủng hộ và giúp đỡ phong trào cách mạng thế giới.

- Mĩ muốn làm bá chủ thế giới, lo ngại trước ảnh hưởng và sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới, đặc biệt là sau khi cách mạng Trung Quốc thành công (1949).

Chọn: C

Ý kiến của bạn