Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hãy sắp xếp các dữ kiện theo thứ tự thời gian. (1). An Nam

Hãy sắp xếp các dữ kiện theo thứ tự thời gian. (1). An Nam

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hãy sắp xếp các dữ kiện theo thứ tự thời gian.

(1). An Nam cộng sản đảng thành lập.

( 2). Cuộc khởi nghĩa Yên Bái bị thất bại.

(3). Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ra đời.

(4). Hội Việt nam cách mạng Thanh niên được thành lập.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(1). An Nam cộng sản đảng thành lập. (8/1929)

( 2). Cuộc khởi nghĩa Yên Bái bị thất bại. (2/1930)

(3). Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ra đời. (3/1929)

(4). Hội Việt nam cách mạng Thanh niên được thành lập. (6/1925)

=> Đáp án: A. 4. 3. 1. 2 

Ý kiến của bạn