Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hệ quả quan trọng nhất của các cuộc phát kiến địa lí là gì?

Hệ quả quan trọng nhất của các cuộc phát kiến địa lí là gì?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hệ quả quan trọng nhất của các cuộc phát kiến địa lí là gì?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Từ sự phát triển nhanh chóng của lực lượng sản xuất đã làm cho nhu cầu về hương liệu, vàng bạc, thị trường ngày một tăng. Nhưng từ thế kỉ XV, con đường giao lưu buôn bán từ Tây Á và Địa Trung Hải lại do người A – rập độc chiếm => Vấn đề cấp thiết đặt ra là phải tìm con đường thương mại giữa phương Đông và châu Âu.

Các cuộc phát kiến địa lí với mục đích tìm ra những con đường mới, vùng đất mới, những dân tộc mới, những kiến thức mới, tăng cường giao lưu giữa các châu lục. Nó đáp ứng đúng (hoặc hơn) mục tiêu ban đầu đặt ra. Chính vì thế, đây là hệ quả quan trọng nhất của các cuộc phát kiến địa lí.

Chọn: A

Ý kiến của bạn