Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan 58,4 gam hỗn hợp muối khan AlCl3 và CrCl

Hòa tan 58,4 gam hỗn hợp muối khan AlCl3 và CrCl

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan 58,4 gam hỗn hợp muối khan AlCl3 và CrCl3 vào nước, thêm dư dung dịch NaOH vào sau đó tiếp tục thêm nước Clo rồi lại thêm dư dung dịch BaCl2 thì thu được 50,6 gam kết tủa. Thành phần % khối lượng của các muối trong hỗn hợp đầu là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn