Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hoán vị gen có vai trò làm xuất hiện các biến dị tổ hợp.

Hoán vị gen có vai trò làm xuất hiện các biến dị tổ hợp.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hoán vị gen có vai trò

làm xuất hiện các biến dị tổ hợp.
tạo điều kiện cho các gen tốt tổ hợp lại với nhau.
sử dụng để lập bản đồ di truyền .
làm thay đổi cấu trúc NST. Phương án đúng


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(1),(2) đúng do hoán vị gen do trao đổi chéo giữa các NST tương đồng tạo các giao tử mang các tổ hợp gen mới→ tạo ra biến dị tổ hợp ở các loài sinh sản hữu tính. Tạo điều kiện để các gen tốt tổ hợp lại với nhau cung cấp nguyên liệu cho chọn giống và tiến hóa.

(3)đúng do khi tính tần số hoán vị gen cho biết khoảng cách giữa các gen→lập bản đồ di truyền

(4) sai do Hoán vị gen chỉ làm thay đổi vị trí, tạo các tổ hợp gen mới và không làm thay đổi cấu trúc NST

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn