Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hướng tây bắc - đông nam của địa hình được thể hiện rố ở các

Hướng tây bắc - đông nam của địa hình được thể hiện rố ở các

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hướng tây bắc - đông nam của địa hình được thể hiện rố ở các vùng núi nào của nước ta?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn