Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi có dòng điện chạy qua một bóng đèn, phát biểu nào sau đâ

Khi có dòng điện chạy qua một bóng đèn, phát biểu nào sau đâ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi có dòng điện chạy qua một bóng đèn, phát biểu nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Bóng đèn vừa phát sáng, vừa nóng lên

( * ) Xem thêm: Tổng ôn tập lớp 8 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn