Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Loại đột biến gen nào xảy ra làm tăng 2 liên kết hiđrô của g

Loại đột biến gen nào xảy ra làm tăng 2 liên kết hiđrô của g

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Loại đột biến gen nào xảy ra làm tăng 2 liên kết hiđrô của gen


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

A liên kết với T bằng 2 liên kết hidro nên khi thêm 1 cặp A=T sẽ làm tăng 2 liên hidro

Thay thế 1 cặp A - T bằng 1 cặp G – X thì thêm 1 liên kết hidro 

Thay thế 2cặp A - T bằng 2 cặp T – A : không làm thay đổi liên kết hidro

Mất 1 cặp nuclêôtit A-T : giảm 2 liên kết hidro 

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn