Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Loài lúa nước có 2n = 24 . Một hợp tử của loài nguyên phân .

Loài lúa nước có 2n = 24 . Một hợp tử của loài nguyên phân .

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Loài lúa nước có 2n = 24 . Một hợp tử của loài nguyên phân . Vào kì giữa của lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử trên có tổng số 72 cromatit . Kết luận đúng về hợp tử trên là .


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Loài lúa nước có 2n = 24 →n = 12 

Kì giữa của lần nguyên phân đầu tiên có tổng số là 72 cromatit . 

Số lượng NST có trong hợp tử là : 72 : 2 = 36 

Vậy hợp tử mang bộ NST tam bội →Thể đa bội lẻ 

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn