Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lợi thế của hầu hết các quốc gia Đông Nam Á trong phát triển kinh tế đó là?

Lợi thế của hầu hết các quốc gia Đông Nam Á trong phát triển kinh tế đó là?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lợi thế của hầu hết các quốc gia Đông Nam Á trong phát triển kinh tế đó là?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Trừ Lào, tất cả các quốc gia Đông Nam Á đều giáp biển, do vậy các nước đều có tiềm năng phát triển tổng hợp kinh tế biển. kiến thức lớp 11 bài 10, tự nhiên Đông Nam Á

=> chọn C

Ý kiến của bạn