Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

  Màu hoa ở một loài thực vật do một gen có 2 alen trên NST

  Màu hoa ở một loài thực vật do một gen có 2 alen trên NST

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 

Màu hoa ở một loài thực vật do một gen có 2 alen trên NST thường qui định. Gen qui định tính trạng màu hoa đỏ là trội hoàn toàn so với alen qui định màu hoa trắng. Các quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có kiểu hình hoa đỏ với tỉ lệ như sau:

Trong các quần thể nói trên, quần thể có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ thấp nhất là

 

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Quần thể 1:  Tỉ lệ KG dị hợp  = 0,48.

Quần thể 2:  Tỉ lệ KG dị hợp  = 0,42.

Quần thể 3:  Tỉ lệ KG dị hợp  = 0,32.

Quần thể 4:  Tỉ lệ KG dị hợp  = 0,5.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn