Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Miền đồi núi nước ta có nhiều đai cao nhưng đai nào chiếm di

Miền đồi núi nước ta có nhiều đai cao nhưng đai nào chiếm di

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Miền đồi núi nước ta có nhiều đai cao nhưng đai nào chiếm diện tích rộng nhất?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn