Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

“Mỗi tấc đất, mỗi ngọn cỏ mang tên một Anh hùng!” Câu nói t

“Mỗi tấc đất, mỗi ngọn cỏ mang tên một Anh hùng!” Câu nói t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

“Mỗi tấc đất, mỗi ngọn cỏ mang tên một Anh hùng!”

Câu nói trên nhắc đến địa danh lịch sử nào?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn