Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một cặp vợ chồng đều có kiểu hình bình thường. Khi đến gặp n

Một cặp vợ chồng đều có kiểu hình bình thường. Khi đến gặp n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một cặp vợ chồng đều có kiểu hình bình thường. Khi đến gặp nhà tư vấn di truyền, cặp vợ chồng này kể rằng: bố vợ bị mù màu, mẹ vợ bị bạch tạng, em gái chồng bị bạch tạng. Những người còn lại trong gia đình đều có kiểu hình bình thường. Tính theo lí thuyết, xác suất cặp vợ chồng này sinh con không bị mắc cả 2 bệnh trên là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Xét bệnh bạch tạng : A bình thường >> a bị bạch tạng. Gen trên NST thường

-          Bên vợ : mẹ vợ bị bạch tạng, người vợ bình thường

=>  Người vợ có kiểu gen là Aa

-          Bên chồng : em gái chồng bị bạch tạng, người chồng bình thường, bố mẹ bình thường

=>  Bố mẹ người chồng có kiểu gen là Aa x Aa

=>  Người chồng có dạng là (AA : Aa)

Cặp vợ chồng là : Aa x (AA : Aa)

Xác suất cặp vợ chồng này sinh con không bị bệnh là :

Xét bệnh mù màu : B bình thường >> b bị mù màu. Gen nằm trên NSt giới tính X vùng không tương đồng

-          Bên vợ : bố vợ mù màu, người vỢ bình thường

=>  Người vọ có kiểu gen là XBXb

-          Bên chồng : người chồng bình thường nên có kiểu gen là XBY

Cặp vợ chồng là : XBX  x  XBY

Đời con theo lí thuyết là 1 XBX: 1 XBX: 1 XBY : 1 XbY

Xác suất để cặp vợ chồng sinh con không bị bệnh là 

Vậy xác suất cặp vợ chồng sinh con không bị 2 bệnh trên là  x =  = 

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn