Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 6%  năm và lãi hàng năm

Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 6%  năm và lãi hàng năm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 6%  năm và lãi hàng năm được nhập vào vốn . Hỏi ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được gấp đôi tiền vốn ban đầu?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn