Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một trình tự các nuclêôtit trên mạch bổ sung của phân tử ADN

Một trình tự các nuclêôtit trên mạch bổ sung của phân tử ADN

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một trình tự các nuclêôtit trên mạch bổ sung của phân tử ADN 3...TTA XGT ATG GXT AAG...5 mã hóa cho một đoạn pôlipeptit gồm 5 axit amin. Tính theo chiều 3Ž5 của mạch trên thì sự thay thế một nuclêôtit nào sau đây sẽ làm cho đoạn pôlipeptit chỉ còn lại 3 axit amin?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Nếu đột biến trình tự trong mạch bổ sung làm cho  đoạn pôlipeptit chỉ còn lại 3 axit amin

đột biên thay thế làm xuất hiện bộ ba kiết thúc mã thứ  3’XGT5’(3’GGU5’)

=> 3’AGT5’(3’AGU5’)

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn