Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Năm 1973, thế giới có sự biến gì có ảnh hưởng rất lớn đối vớ

Năm 1973, thế giới có sự biến gì có ảnh hưởng rất lớn đối vớ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Năm 1973, thế giới có sự biến gì có ảnh hưởng rất lớn đối với các nước?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn