Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nét nổi bật của phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân Đông Nam Á trong Chiến tranh thế giớ

Nét nổi bật của phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân Đông Nam Á trong Chiến tranh thế giớ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nét nổi bật của phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân Đông Nam Á trong Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

- Trước chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á là thuộc địa của các nước thực dân Âu – Mĩ.

- Khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Nhật đã xâm chiếm và biến Đông Nam Á thành thuộc địa. Ví dụ như ở Việt Nam, tháng 9-1940, Nhật đã tiến vào miền Bắc Việt Nam, câu kết với Pháp để bóc lột và thống trị nhân dân ta. Cuộc đấu tranh của nhân dân Đông Nam Á đã chuyển từ đấu tranh chống thực dân Âu – Mĩ sang đấu tranh chống quân phiệt Nhật Bản.

Chọn: C

Ý kiến của bạn