Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

“... Nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, kh

“... Nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, kh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

“... Nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc thì chẳng những quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu mà quyền lọi của bộ phận giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được...”. Nội dung trên được trích trong văn kiện của Hội nghị nào dưới đây?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn