Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

“Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn mũi nhọn của giặc” là chủ trương của

“Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn mũi nhọn của giặc” là chủ trương của

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn mũi nhọn của giặc” là chủ trương của


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Khi nghe tin quân Tống chuẩn bị xâm lược, Thái úy Lý Thường Kiệt đã chủ trương: “Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn mũi nhọn của giặc”. Đây cũng là nội dung nổi bật của nghệ thuật “tiên phát chế nhân”.

Chọn: A

Ý kiến của bạn