Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Người Bồ Đào Nha chủ trương thực hiện các cuộc thám hiểm địa lí về hướng nào?

Người Bồ Đào Nha chủ trương thực hiện các cuộc thám hiểm địa lí về hướng nào?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Người Bồ Đào Nha chủ trương thực hiện các cuộc thám hiểm địa lí về hướng nào?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Các thương nhân châu Âu, trong đó có người Bồ Đào Nha khao khát muốn tìm những con đường biển để sang buôn bán với Ấn Độ và các nước phương Đông – nơi được coi là “mảnh đất hứa” với nguồn nguyên liệu dồi dào, nguồn gia vị hấp dẫn và thị trường tiêu thụ rộng lớn.

Chọn: D

Ý kiến của bạn