Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Người ta đặt được vào một hình nón hai khối cầu có bán kính

Người ta đặt được vào một hình nón hai khối cầu có bán kính

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Người ta đặt được vào một hình nón hai khối cầu có bán kính lần lượt là a và 2ạ Sao chọ các khối cầu đều tiếp xúc với mặt xung quanh của hình nón, hai khối cầu tiếp xúc với nhau và khối cầu lớn tiếp xúc với đáy của hình nón. Bán kính đáy của hình nón đã cho là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn