Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nguyên nhân cơ bản nào sau đây làm cho thảm thực vật ở nước ta bốn mùa xanh tốt rất giàu sức sống?

Nguyên nhân cơ bản nào sau đây làm cho thảm thực vật ở nước ta bốn mùa xanh tốt rất giàu sức sống?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân cơ bản nào sau đây làm cho thảm thực vật ở nước ta bốn mùa xanh tốt, rất giàu sức sống?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Nguyên nhân cơ bản làm cho thảm thực vật ở nước ta bốn mùa xanh tốt, rất giàu sức sống là nhờ nước ta tiếp giáp biển Đông rộng lớn với nguồn dự trữ nhiệt ẩm dồi dào, nhờ vậy mà các khối khí qua biển được tăng cường ẩm, mang lại lượng mưa trung bình năm lớn, thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển, khác hẳn thiên nhiên một số nước cùng vĩ độ ở Tây Nam Á và Bắc Phi

=> Chọn đáp án D

Ý kiến của bạn