Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nguyên nhân đỉnh mưa của nước ta chậm dần từ Bắc vào Nam là do

Nguyên nhân đỉnh mưa của nước ta chậm dần từ Bắc vào Nam là do

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân đỉnh mưa của nước ta chậm dần từ Bắc vào Nam là do


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Nguyên nhân đỉnh mưa của nước ta chậm dần từ Bắc vào Nam là do hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới và bão chậm dần từ Bắc vào Nam (xem Atlat trang 9 nhận thấy hoạt động của bão chậm dần từ Bắc vào Nam dẫn đến đỉnh mưa chậm dần từ Bắc vào Nam)

=> Chọn đáp án B

Ý kiến của bạn