Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nhận xét nào sau đây sai về các thể đột biến  số lượng NST?

Nhận xét nào sau đây sai về các thể đột biến  số lượng NST?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận xét nào sau đây sai về các thể đột biến số lượng NST?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Phát biểu sai là D, thể đa bội lẻ được ứng dụng trong nông nghiệp như quả không hạt…

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn