Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhiệt độ trung bình năm của Việt Nam là

Nhiệt độ trung bình năm của Việt Nam là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhiệt độ trung bình năm của Việt Nam là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn