Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhiệt độ và lượng mưa trung b

Nhiệt độ và lượng mưa trung b

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhiệt độ và lượng mưa trung bình tháng của Hà Nội

Biểu đồ thích hợp thể hiện nhiệt độ và lượng mưa ở Hà Nội là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn