Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Những công trình mà Liên Xô đã giúp đỡ Việt Nam đến bây giờ

Những công trình mà Liên Xô đã giúp đỡ Việt Nam đến bây giờ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Những công trình mà Liên Xô đã giúp đỡ Việt Nam đến bây giờ vẫn còn giá trị trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa là những công trình nào:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Cầu Thăng Long: bắc qua sông Hồng tại vị nối huyện Đông Anh với quận Bắc Từ Liêm của Hà Nội, thủ đô của Việt Nam. Cầu được xem là công trình thế kỉ của tình hữu nghị Việt-Xô.

Cầu được khởi công xây dựng năm 1974 và chính thức khánh thành vào ngày 9 tháng 5 năm 1985. Đây là cây cầu duy nhất của Hà Nội có thời gian thi công lâu nhất (11 năm, ban đầu do Trung Quốc giúp xây dựng, tuy nhiên đến năm 1978, Trung Quốc đã cắt viện trợ và rút hết các chuyên gia về nước khiến cho công trình bị bỏ dở và sau đó Liên Xô tiếp quản).

- Nhà máy Thủy điện Hoà Bình được xây dựng tại hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, trên dòng sông Đà.

Nhà máy do Liên Xô giúp đỡ xây dựng và vận hành. Công trình khởi công xây dựng ngày 6 tháng 11 năm 1979, khánh thành ngày 20 tháng 12 năm 1994

Ý kiến của bạn