Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Những tư tưởng cải cách cuối thế kỉ XIX có ý nghĩa gì đối với phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX?  

Những tư tưởng cải cách cuối thế kỉ XIX có ý nghĩa gì đối với phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX?  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Những tư tưởng cải cách cuối thế kỉ XIX có ý nghĩa gì đối với phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Tư tưởng cải cách cuối thế kỉ XIX đã góp phần vào việc chuẩn bị cho sự ra đời phong trào Duy tân ở Việt Nam vào đầu thế kỉ XX.

Chọn: C

Ý kiến của bạn