Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nơi có sự đối lập nhau rõ rệt về hai mùa mưa và khô là

Nơi có sự đối lập nhau rõ rệt về hai mùa mưa và khô là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nơi có sự đối lập nhau rõ rệt về hai mùa mưa và khô là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Nơi có sự đối lập nhau rõ rệt vê 2 mùa mưa – khô là Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên (sgk Địa lí 12 trang 42).

=> Chọn đáp án C

Ý kiến của bạn