Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nội dung nào thể hiện xu thế chung của thế giới ngày nay?

Nội dung nào thể hiện xu thế chung của thế giới ngày nay?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nội dung nào thể hiện xu thế chung của thế giới ngày nay?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Xu thế chung của thế giới ngày nay là hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển kinh tế. Đây vừa là thời cơ, vừa là thách thức cho các quốc gia khi bước vào thế kỉ XXI.

Chọn: C

Ý kiến của bạn