Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nước nào được mệnh danh là "Lá cờ đầu trong phong trào giải

Nước nào được mệnh danh là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nước nào được mệnh danh là "Lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tôc ở Mĩ La tinh" ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn