Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Ở 1 loài thực vật, một gen qui định 1 tính trạng. Cho P thu

 Ở 1 loài thực vật, một gen qui định 1 tính trạng. Cho P thu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Ở 1 loài thực vật, một gen qui định 1 tính trạng. Cho P thuần chủng thân cao, quả tròn lai với cây thân thấp, quả dài thu được F1 đồng loạt cây thân cao, quả tròn. Cho F1 tự thụ phấn được F2 gồm 4000 cây trong đó có 250 cây thân thấp, quả dài. Tính theo lý thuyết, số lượng cây thân cao, quả tròn ở F2 là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

F1 dị hợp về 2 cặp gen ,tỷ lệ thân thấp quả dài ở F1= 1/16 =250 cây.

Tỷ lệ thân cao quả tròn ở F2 là 9/16 => số cây thân cao quả tròn là : 9/16x4000= 2250 cây.

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn