Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở bí ngô tính trạng hình dạng quả do hai cặp gen không alen quy định. Trong kiểu gen khi có mặt đồng

Ở bí ngô tính trạng hình dạng quả do hai cặp gen không alen quy định. Trong kiểu gen khi có mặt đồng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở bí ngô tính trạng hình dạng quả do hai cặp gen không alen quy định. Trong kiểu gen khi có mặt đồng thời hai gen A và B cho kiểu hình bí dẹt. Khi chỉ có mặt 1 trong 2 gen A hoặc B cho kiểu hình bí tròn, không có mặt cả 2 alen A và B cho kiểu hình bí dài. Cho lai hai cây có kiểu hình khác nhau, có bao nhiêu phép lai dưới đây cho kiểu hình bí tròn chiếm 50%

(1) AaBb × aabb (2) Aabb × aaBb (3) AaBb × Aabb (4) AABb × aaBb

(5) AAbb × AaBb (6) aaBB × AaBb (7) AABb ×Aabb (8) AAbb × aaBb


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Loại (2),(8) vì kiểu hình của P giống nhau

(1): kiểu hình bí tròn: 50%

(3) AaBb × Aabb → (3A-:1aa)(Bb:bb)→ tỷ lệ bí tròn: (frac{3}{4} times frac{1}{2} + frac{1}{4} times frac{1}{2} = frac{1}{2})

(4) AABb × aaBb → Aa(3B-:1bb) →tỷ lệ bí tròn: 1/4

(5) AAbb × AaBb → A-(1Bb:1bb) →tỷ lệ bí tròn: 1/2

(6) aaBB × AaBb → (1Aa:1aa)B- →tỷ lệ bí tròn: 1/2

(7) AABb ×Aabb → A-(1Bb:1bb) →tỷ lệ bí tròn: 1/2

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn