Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một loài động vật, màu sắc lông do gen nằm trên NST thường

Ở một loài động vật, màu sắc lông do gen nằm trên NST thường

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài động vật, màu sắc lông do gen nằm trên NST thường quy định, alen A: lông đen trội hoàn toàn so với alen a: lông trắng. Cho các con đực lông đen giao phối ngẫu nhiên với các con cái lông trắng thu được F1 75% số con lông đen, 25% số con lông trắng, cho F1 giao  phối ngẫu nhiên thu được F2. Theo lí thuyết, ở F2 số con lông trắng chiếm tỉ lệ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Lông đen giao phối với lông trắng nên con lông đen F1 chắc chắn có kiểu gen Aa

F1 : 3 Aa: 1 aa  => tỷ lê alen 3A:5a

Số con lông trắng F2 có tỷ lệ  x  = 

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn