Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở một loài thực vật, người ta tiến hành các phép lai sau: (

Ở một loài thực vật, người ta tiến hành các phép lai sau: (

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thực vật, người ta tiến hành các phép lai sau:

(1) AaBbDd × AaBbDd.

(2) AaBBDd × AaBBDd.

(3) AABBDd × AAbbDd.

(4) AaBBDd × AaBbDD.

Các phép lai có thể tạo ra cây lai có kiểu gen dị hợp về cả ba cặp gen trên


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phép  lai  2 có cặp gen BB x BB

Phép  lai  3 có cặp gen AAx AA

Vậy phép lai 2,3 không thể tạo ra kiểu gen dị hợp về cả ba cặp gen

Chỉ có phép lai 1 và 4

Đáp án A 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn