Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở một quần thể người đang ở trạng thái cân bằng di truyền tần số người bị mắc một bệnh di truyền đơn

Ở một quần thể người đang ở trạng thái cân bằng di truyền tần số người bị mắc một bệnh di truyền đơn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một quần thể người đang ở trạng thái cân bằng di truyền, tần số người bị mắc một bệnh di truyền đơn gen là 4%. Phả hệ dưới đây cho thấy một số thành viên (màu đen) bị bệnh này, theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng ?

I. Người số (9) chắc chắn không mang alen gây bệnh.

II. có tối đa 2 người trong phả hệ trên có thể không mang alen gây bệnh.

III. Xác suất người số (3) có kiểu gen dị hợp tử là 50%.

IV. Xác suất cặp vợ chồng (3)-(4) sinh con bị bệnh là 16,7%.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta thấy bố mẹ bình thường sinh con gái bị bệnh → tính trạng do gen lặn trên NST thường quy định

Quy ước gen:

A- bình thường, a- bị bệnh

Quần thể có 4 → tần số alen a = 0,2

Cấu trúc di truyền của quần thể là: 0,64AA:0,32Aa:0,02aa

I sai, người (9) có mẹ bị bệnh nên phải mang alen bệnh

II đúng, có người 3,5 có thể không mang alen gây bệnh

III sai. Xác suất người số (3) có kiểu gen dị hợp tử là: (frac{{0,32}}{{1 - 0,04}} = frac{1}{3})

IV Đúng. Người số (4) có kiểu gen aa

Người số (3) có kiểu gen: 0,64AA:0,32Aa ↔ 2AA:1Aa

Cặp vợ chồng này: (2AA:1Aa) × aa ↔ (5A:1a)a

Xác suất họ sinh con bị bệnh là: 1/6 ≈16,7%

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn