Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Ở người, gen quy định dạng tóc nằm trên nhiễm sắc thể thườn

 Ở người, gen quy định dạng tóc nằm trên nhiễm sắc thể thườn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Ở người, gen quy định dạng tóc nằm trên nhiễm sắc thể thường có 2 alen, alen A quy định tóc quăn trội hoàn toàn so với alen a quy định tóc thẳng. Bệnh mù màu đỏ - xanh lục do alen lặn b nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X quy định, alen trội B quy định mắt nhìn màu bình thường. Cho sơ đồ phả hệ sau

 Biết rằng không phát sinh các đột biến mới ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Cặp vợ chồng trong phả hệ này sinh con, xác suất đứa còn đầu lòng không mang alen lặn về hai gen trên là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Người III10 có em trai bị cả 2 bệnh => bố mẹ dị hợp về gen quy định tính  trạng tóc: 

 

Người III11 có em trai bị cả 2 bệnh => bố mẹ có kiểu gen: 

Xác suất cặp vợ chồng III(10) và III(11) sinh con đầu lòng không mang alen lặn về 2 gen trên:

- Xét tính trạng tóc 

- Xét tính trạng mù màu: 

- Vậy xác suất họ sinh ra con không mang alen lặn là: 3/4*4/9 = 1/3

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn