Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Ở người , tính trạng tóc xoăn do gen A, tóc thẳng do gen a

 Ở người , tính trạng tóc xoăn do gen A, tóc thẳng do gen a

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Ở người , tính trạng tóc xoăn do gen A, tóc thẳng do gen a nằm trên NST thường quy định , tính trạng máu khó đông là do gen h , người bình thường do gen H nằm trên NST giới tính X quy định. Tính trạng trội là trội hoàn toàn. Với 2 gen quy định tính trạng trên, có thể cho tối đa số loại kiểu gen khác nhau ở mỗi giới trong quần thể là :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Xét tính trạng tóc,trong quần thể có 3 kiểu gen là Aa,aa,AA

- Xét tính trạng máu khó đông, ở giới nữ có 3 kiểu gen : 

ở giới nam có 2 kiểu gen: 

Vậy trong quần thể có 9 loại kiểu gen ở giới nữ, 6 loại kiểu gen ở giới nam

Đáp án C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn