Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu đúng khi nói về mức phản ứng là

Phát biểu đúng khi nói về mức phản ứng là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu đúng khi nói về mức phản ứng là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Phát biểu đúng là B

A sai, mức phản ứng do kiểu gen qui định

C sai, tính trạng số lượng có mức phản ứng rộng, tính trạng chất lượng có mức phản ứng hẹp

D sai, các gen trong 1 kiểu gen có mức phản ứng khác nhau

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn