Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Phương trình 9^x - 3^x + 1 + 2 = 0 có hai nghiệm x1;x2 với x1 < x2. Đặt P = 2x1 + 3x2. Khi đó:

Phương trình 9^x - 3^x + 1 + 2 = 0 có hai nghiệm x1;x2 với x1 < x2. Đặt P = 2x1 + 3x2. Khi đó:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phương trình ({9^x} - {3^{x + 1}} + 2 = 0) có hai nghiệm ({x_1};{x_2}) với ({x_1} < {x_2}). Đặt (P = 2{x_1} + 3{x_2}). Khi đó:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

({9^x} - {3^{x + 1}} + 2 = 0 Leftrightarrow {left( {{3^x}} right)^2} - {3.3^x} + 2 = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}{3^x} = 2{3^x} = 1end{array} right. Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = {log _3}2x = 0end{array} right.).

Vì ({x_1} < {x_2} Rightarrow {x_1} = 0;,,{x_2} = {log _3}2 Leftrightarrow P = 2{x_1} + 3{x_2} = 2.0 + 3{log _3}2 = 3{log _3}2).

Chọn B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn